Categorieën

Fabrikanten

Leveranciers

Geen leverancier

1. Algemeen
1.1
Onder Doe@ding wordt in deze algemene voorwaarden en elders
op de site verstaan de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid,
Doe@ding, gevestigd te Spijkenisse, Nederland. Doe@ding is gevestigd op het adres: Anjerstraat 1,3202 GS Spijkenisse, tel.nr: 0181-625017
emailadres info@doeading.nl Doe@ding is ingeschreven
in het handelsregister te Rotterdam, KvK-nummer 24406542.

2. Toepassing
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen,
waarbij Doe@ding als leverancier van producten optreedt.

3. Aanbiedingen
3.1
Alle aanbiedingen van Doe@ding zijn vrijblijvend.
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid
van de producten. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Overeenkomst
4.1
De koopovereenkomst tussen Doe@ding en koper is tot stand
gekomen op het moment dat de zichttermijn van 7 dagen na ontvangst van
de bestelling is verstreken.

5. Prijzen
5.1
Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief
andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten.
Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt,
is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde
omzetbelasting of invoerrechten.

6. Afzetgebied
6.1
Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten binnen
Europa. Bestellingen vanuit andere landen dan
Nederland kunnen niet onder rembours, ongeacht de plaats van levering.
Bestellingen onder rembours met een andere afleveradres dan het
factuuradres worden niet geaccepteerd.
6.2
Op termijn zullen andere afzetgebieden worden toegevoegd.
6.3
Het koopcontract kan slechts in het Nederlands worden afgesloten.

7. Bezorg- en rembourskosten producten
7.1
Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten.
7.2
De bezorgkosten zijn € 2,95 voor bestellingen tot € 50,00 (binnen NL)
Voor bestellingen boven de €50,00 worden geen verzendkosten gerekend (binnen NL)

8. Levering en levertijd
8.1
Binnen Nederland levert Doe@ding, na betaling, de bestelde
producten binnen 3 werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven
afleveradres af, mits op voorraad. Indien niet aanwezig, kunnen de
bestelde producten bij de buren worden afgeleverd.
8.2
Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Doe@ding is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van
overschrijding van levertijden.
8.3
Aflevering geschiedt uit eigen voorraad. Doe@ding zorgt voor
bezorging ter post of verzending op enige andere wijze ter keuze van
Doe@ding. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering
indien de producten betaald zijn.
8.4
Doe@ding is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen.
De extra kosten van de nalevering worden door Doe@ding gedragen.
8.5
Verzenden is op risico van de klant!
Op uw verzoek kunnen we uw bestelling aangetekend en/of verzekerd verzenden.
Meerkosten hiervan zijn voor rekening van de klant.
Bij afwijkende verzending dit graag aangeven bij uw bestelling.

9. Veilig betalen
9.1
Doe@ding biedt verschillende manieren om te betalen,
via internetbankieren .

10. Retour producten

10.1
Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft
ontvangen, wordt deze door Doe@ding kosteloos omgeruild voor het
door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet
is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft
recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan.
Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres
contact op te nemen met info@doeading.nl
of telefonisch 0181-625017
10.2
Als u niet tevreden bent over het product stuurt u mij dan een mail
naar info@doeading.nl Misschien dat wij samen een oplossing
kunnen vinden.

11. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming
11.1
Reclamering terzake het niet ontvangen van een (gedeelte van een)
bestelling dient binnen 7 dagen na ontvangst van de producten te gebeuren,
daar anders de juistheid van de bestelling vaststaat.
11.2
Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en
zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na
ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen
21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

12. Persoonsgegevens
12.1
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van
persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens, worden door Doe@ding nageleefd.
12.2
Doe@ding zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen
in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering
van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de
behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van
de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven
waarbij de privacy van de klant in het geding komt.

13. Prijzen
13.1
Doe@ding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen
in prijzen, afbeeldingen en teksten.